Der pubers van het dorp

Der pubers van het dorp 2019-10-15T17:25:13+02:00

WAT MOET een eenzaam pubermeisje in een Gallisch dorpje, behalve “zich te pletter vervelen” en op haar stenen tablet surfen? In een vlaag van mededogen hebben de auteurs een verrassing voor haar bedacht: een hele club kameraadjes! Tot nu toe bleef de dorpsjeugd in de serie onderbelicht en kreeg zij nooit de plaats die zij verdiende. Dankzij de levendige fantasie van Jean-Yves Ferri en de penseelstreken van Didier Conrad is dit onrecht nu ongedaan gemaakt.

Gambix en Selfix

Twee jongeren uit het dorp spelen een belangrijke rol: Selfix en Gambix. Ook zij zijn kinderen van… In dit geval van de smid Hoefnix en de visverkoper Kostunrix, de altijd bakkeleiende bevriende vijanden van het dorp. Zoals alle zichzelf respecterende jongeren verwerpen deze twee jongens ‘het systeem’ dat hier berust op de ‘dikmakende toverdrank’. Ze weigeren uitdrukkelijk om hun familietradities te volgen, die voortkomen uit de ambachten van hun ouders. Ze hebben gewoon geen zin om smid of visverkoper te worden. Moderne jeugd maakt zelf wel uit wat ze wil!

De eeuwige puber van het dorp

In het voorgaande album, Asterix en de race door de laars, was Obelix de voortrekker van het avontuur. In De dochter van de veldheer speelt de menhirbezorger weer een rol van (menhir)formaat. Het leiderschap lijkt Adrenaline nu echter van hem gekaapt te hebben! De levensstijl die de jongeren van het dorp willen omarmen, brengt de arme Obelix in grote verwarring. Het maakt hem nijdig, jaloers en soms zelfs van slechte wil. Als hij zijn helm andersom zou opzetten, zou hij een volmaakte dorpspuber lijken. Hoewel een tikje ouder dan de andere dorpspubers!